top of page

7–8 november 2024 arrangerar Tidningen Dagen, ALT och Johannelunds teologiska högskola gemensamt  en Lausannekonferens för att fira det faktum att Lausannedeklarationen fyller 50 år. Denna banbrytande deklaration som undertecknades vid den första Lausannekonferensen 1974 har haft en avgörande inverkan på den globala evangelikala rörelsen och kyrkans engagemang i samhället.

 

Lausannedeklarationen skrevs i en tid av omvälvande samhällsförändringar och teologisk förnyelse. Under 1970-talet stod världen inför politiska kriser, ekonomiska utmaningar och kulturella skiften. I en tid då många ifrågasatte kyrkans relevans och roll i samhället, samlades kristna ledare från hela världen i Lausanne, Schweiz, för att gemensamt utforska och förklara evangelikala kristnas tro och uppdrag i den moderna världen. Deklarationen fastställde några av de viktigaste principer och åtaganden som skulle vägleda den evangelikala rörelsen. Den betonade vikten av att med Bibelns auktoritet i centrum förkunna evangeliet i alla kulturer, bekämpa social orättvisa och engagera sig i samhället för att möta mänskliga behov. Den internationella Lausannefamiljen möts till sin fjärde internationella konferens i Seoul under tidig höst, och representeras i Sverige officiellt av Svenska Evangeliska Alliansen.

Lausannekonferensen 2024 ställer frågan: "Vad innebär det att vara evangelikal idag?" Kom och var med på en spännande konferens där du kan få inspireras av god förkunnelse och tid att både reflektera över både vår gemensamma historia och  visionera om framtiden genom intressanta föredrag och panelsamtal. Konferensen äger rum torsdag-fredag på ALT:s Campus Örebro, och för den som vill kommer vi också fira en jubileumsgudstjänst på söndagen, i Filadelfiakyrkan, Örebro. För att uppmärksamma jubileet har också boken Goda nyheter för hela världen getts ut, en bok redigerad av Olof Edsinger och Göran Jansson, båda talare på konferensen, med bidrag från ett 30-tal författare.

Talare

MEDVERKANDE

Dahle.png

Lars
Dahle

Professor i systematisk teologi med särskild vikt på apologetik, NLA Høgskolen, samt Lausanne Catalyst for Media Engagement

Läs mer

ingunn.png

Ingunn Folkestad Breistein

Professor II i teologi med fokus på Norsk och internationell kyrkohistoria vid Ansgar Høyskole

Läs mer

wright.png

Chris
Wright *

International ministries director för Langham Partnership, missionsvetare och GT-forskare. *Medverkar med inspelat föredrag.

Läs mer

sandlund.png

Elisabeth
Sandlund

 Journalist, författare och fristående kolumnist på tidningen Dagen.

Läs mer

janzon.png

Göran Janzon

Lärare och f.d. rektor ÖMS, medlem i Svenska Lausannekommittén från 1976 och dess ordförande från 1988 till 1999

Läs mer

björkander.png

Martina Björkander

 forskare i praktisk teologi vid Åbo Akademi. Skrivit en en avhandling om tillbedjans betydelse för pentekostal spiritualitet

Läs mer

gustavsson.png

Stefan
Gustavsson

Lärare i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola, tidigare generalsekreterare för SEA, apologet och teolog

Läs mer

newman.png

Linalie
Newman

Missionsdirektor för EFK tillsammans med Ingemar Forss.

Läs mer

Tellbe.png

Mikael Tellbe

Docent i Nya testamentets exegetik, lärare i Nya testamentet på ALT

Läs mer

park.png

Frida
Park

Opinionsredaktör på tidningen Dagen med det övergripande ansvaret för tidningens opinionsarbete.

Läs mer

josefsson.png

Ulrik 
Josefsson

Docent i Praktisk teologi, rektor för ALT och lärare i Kyrko- och missionsvetenskap.

Läs mer

oderhem.png

Kerstin
Oderhem

Missionsdirektor för EFS

Läs mer

ström.png

Martin
Ström

Internationell
missionsledare, Svenska Alliansmissionen

Läs mer

karlsson.png

Maria
Karlsson

Lärare i missionskunskap samt ansvarig för Programmet för mission och interkulturella studier på ALT

Läs mer

edsinger.png

Olof
Edsinger

Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen samt författare

Läs mer

LST.png

Lena-Sofia Tiemeyer

Professor i Gamla testamentets exegetik 
vid ALT

Läs mer

forss.png

Ingemar
Forss

Missionsdirektor för EFK tillsammans med Linalie Newman

Läs mer

LJ.png

Linda
Joelsson

Universitetslektor i Nya testamentet vid Umeå universitet

Läs mer

råsberg.png

Daniel 
Råsberg

Missionsideolog och utvecklingsledare i EFK:s Internationella program

Läs mer

AE.png

Anna
Enberg

Doktorand i Nya testamentets exegetik, Lunds Universitet

Läs mer

wohlin.png

Sam
Wohlin

Författare samt pastor och föreståndare i Karlstad Pingst

Läs mer

dudette.png

.

.

MN.png
Matthew
Nowacheck

Lärare i religionsfilosofi och studieledare vid Studiecenter Malmö, ALT

Läs mer

SL.png

Stefan
Lindholm

Lektor i systematisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola

Läs mer

Wenell.png

Fredrik
Wenell

Doktor och lärare i systematisk teologi, ALT

Läs mer

Starr.png

James
Starr

Docent i Nya testamentets exegetik, rektor för Johannelunds teologiska högskola

Läs mer

dd.png

David
Davage

Docent i Gamla testamentets exegetik, lärare i Gamla testamentet och studierektor på ALT

Läs mer

Frid.png

Markus
Frid

Teolog

Läs mer

LGS.png

Lars-Göran
Sundberg

Högskolelektor i historisk-praktisk teologi, själavård och religionspsykologi vid Johannelunds teologiska högskola

Läs mer

Neve.png

Mattias Neve

Studierektor och högskolelektor i historisk-praktisk teologi vid Johannelunds teologiska högskola

Läs mer

Program

PROGRAM

7–8 November 2024
(uppdateras löpande)

TORSDAG

13.00 Välkomstmöte med Lars Dahle
14.00 Föreläsning: Vad är Lausanne? (Göran Janzon)

14.30 Panelsamtal (Göran Janzon, Ingunn Folkestad Breistein, 
15.00 Fika
15.30 Kortföreläsningar

Fördjupningsspår: Bibelsyn

Fördjupningsspår: Mission och samhälle
17.00 Paus för middag
19.30 Kvällsevent

FREDAG

09.00 Föreläsning
10.00 Fika
10.30 Kortföreläsningar

Fördjupningsspår: Bibelsyn

Fördjupningsspår: Församling
12.00 Lunch
13.30 Föreläsning

14.00 Panelsamtal
15.00 Avslutning

KONTAKT

Om du har frågor gällande konferensen,
kontakta ALT på e-posten nedan:

  • Instagram
  • Facebook
brickebergskyrkan.jpg

 

7–8 November 2024
Örebro, Sverige

bottom of page